Avind in vedere avantajele finantarii prin piata de capital, precum si tendinta publicului de a investi in instrumente financiare, companiile ce isi propun sa se dezvolte sunt tot mai mult interesate sa acceada la cota unei burse, de unde si tendinta crescatoare a finantarilor cu capital ce circula pe pietele financiare. Este vorba, in special, de economiile banesti (mobilizate sub forma instrumentelor financiare) ale unui mare numar de persoane, care investesc, insa, fiecare o suma relativ redusa intr-o anumita valoare mobiliara.

Pentru ca mobilizarea disponibilitatilor banesti prin intermediul investitiilor in instrumente financiare sa se faca in conditii de protectie a investitorilor, au fost luate masuri si create mecanisme si institutii  adecvate acestui scop.


MIFID

Directiva Europeana privind Instrumentele Financiare ("MIFID")

Directiva Europeana privind Pietele si Instrumentele Financiare MIFID este cea mai noua legislatie europeeana, aplicabila incepând cu data de 01 noiembrie 2007 si are un impact major privind modul in care vor fi puse la dispozitia clientilor serviciile financiare pe tot cuprinsul UE.

Cele mai importante dintre noile cerinte impuse de MIFID sunt:

  • categorisirea clientilor in conformitate cu criteriile introduse de aceasta Lege
  • luarea tuturor masurilor privind obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienti (best execution) fie ca este vorba de preluarea ordinelor acestora ori de executarea acestor ordine
  • punerea la dispozitia clientilor informatiile potrivite

In aceste sens va rugam sa luati la cunostiinta ca Muntenia Global Invest va va trata in calitate de client de retail (client cu amanuntul), in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 cu toate modificarile ulterioare precum si cu regulamentele CNVM aplicabile. In situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta incadrare si doriti sa fiti tratat in calitate de "client profesional" sau "contraparte elgibila", trebuie sa ne notificati despre aceasta in scris.

Muntenia Global Invest va analiza posibilitatea acordarii statutului solicitat de dvs.. Va avertizam, totusi, ca in situatia acceptarii solicitarii dvs. veti pierde unele drepturi de protectie prevazute de Lege, printre care, posibil, cele legate de "politica de executie a ordinelor".

Dicolo de faptul ca Muntenia Global Invest a promovat politica de a depune cele mai bune eforturi ("best efforts") in vederea asigurarii celei mai bune executii ("best execution") pentru clientii sai, va rugam sa luati la cunostiinta despre:

Aceste documente incluse in "politicile" adoptate de Muntenia Global Invest sunt actualizate in conformitate cu prevederile MIFID. In situatia in care aveti nelamuriri privind prevederile acestor documente va rugam sa ne contactati pentru a va furniza toate explicatiile necesare.

Continutul MIFID in original poate fi consultat aici.

Fondul de Compensare a Investitorilor

1. Ce servicii acopera Fondul?
Toate serviciile de investitii financiare asa cum sunt acestea definite in Legea nr.297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care un intermediar solicita autorizatie conform Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investitii financiare sunt acoperite de Fond in masura in care implica detinerea de fonduri banesti si/sau instrumente financiare ale investitorilor. Aceasta inseamna ca, practic, numai o parte din serviciile de investitiile enumerate fac obiectul compensarii. De exemplu, in cazul consultantei de investitii intermediarul nu detine fonduri banesti sau instrumente financiare ale clientilor, deci pierderile rezultate din acordarea de consultanta nu sunt acoperite.

2. Ce instrumente financiare compenseaza Fondul?
Fondul compenseaza toate instrumentele financiare, asa cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare: Regulamentul nr.31/2006 din 14 decembrie 2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene. In categoria instrumentelor financiare intra si drepturile de alocare.

3. Ce se intelege prin investitor?
Investitorul este orice persoana (fizica sau juridica) care a incredintat fonduri banesti sau instrumente financiare unui intermediar (societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit) in scopul prestarii de servicii de investitii sau unei societati de administrare a investitiilor in scopul administrarii de portofolii individuale de investitii.

4. Fondul compenseaza investitorii la Fondul National de Investitii (FNI)?
Nu. Cadrul legislativ aplicabil Fondului de Compensare a Investitorilor nu cuprinde si fondurile de investitii. In prezent, despagubirea pagubitilor FNI se face de catre Autoritatea pentru Valorificare Activelor Statului (AVAS).

5. De ce investitorii fondurilor de investitii nu sunt compensati de catre Fond?
La momentul publicarii sale in martie 1997, Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor se aplica doar firmelor de investitii si nu a inclus in sfera de aplicare societatile de administrare a investitiilor (SAI-urile) deoarece la nivel european, organismele de plasament colectiv erau reglementate de un cadru legislativ diferit si anume Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM). Odata cu intrarea in vigoare in 2002 a Directivei 2001/107/CE de modificare a Directivei 85/611/CEE in vederea reglementarii societatilor de administrare si a prospectelor de emisiune simplificate, societatile de administrare a organismelor de plasament colectiv au putut administra portofolii individuale de investitii ale investitorilor (administrarea portofoliilor de investitii era deja un serviciu de investitii prevazut in Directiva 93/22/CEE - Investment Services Directive, dar putea fi prestat doar de firmele de investitii). In consecinta, Directiva 2001/107/CE a prevazut ca societatile de administrare a organismelor de plasament colectiv care sunt autorizate sa presteze acest serviciu trebuie sa participe la o schema de compensare a investitorilor. In concluzie, in cazul SAI-urilor, Fondul nu compenseaza investitorii la fondurile de investitii, ci doar fondurile banesti si instrumentele financiare in baza administrarii portofoliilor individuale de investitii.

6. Fondul are suficiente resurse pentru compensarea investitorilor?
Fiecare investitor are dreptul sa fie compensat in limita plafonului stabilit prin reglementarile A.S.F., indiferent de resursele financiare de care dispune Fondul. De exemplu, plafonul de compensare stabilit pentru anul 2012 este de 20000 EUR/investitor.

7. Cum isi asigura Fondul resursele pentru plata compensatiilor?
Pentru asigurarea resurselor financiare necesare compensarii, Fondul colecteaza de la membrii sai contributii initiale, anuale si, daca este cazul, contributii speciale.

8. Toti investitorii beneficiaza de compensare?
Nu. Deoarece cadrul legislativ la nivel european a avut in vedere, in principal, asigurarea compensarii pentru micii investitori, anumiti investitori sunt exceptati de la compensare printre care si investitorii profesionali si institutionali. In consecinta, pentru investitorii institutionali si profesionali nu exista alte proceduri de compensare sau alte garantii. In categoria investitorilor profesionali si institutionali intra societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, fondurile de pensii etc.

FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informatii.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016

si

- Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015

Vă aducem la cunoştinţă următoarele:

- în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise si/sau închise de tine la instituţiile financiare din România fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F;

- aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

Prima raportare se va face pe data de 31 august 2016 –raportare conturi din Romania ale rezidenţilor S.U.A., conform Legii conformităţii fiscale FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Detalii suplimentare regăsiţi aici şi accesând link-urile de mai jos:


www.mfinante.ro/acordfatca.html

www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Alerte ESMA

Alerte IOSCO

Comitetul Moneyval

Declaratii FATF

Sancţiuni internaţionale (ASF)