Muntenia Global Invest

Societate de Servicii de Investitii Financiare

Partenerul dumneavoastra loial!

Cine suntem

 • MGI - Muntenia Global Invest - este o societate de servicii de investiții financiare (brokeraj) înființată în anul 1997, având, deci, o istorie care practic se confunda cu aceea a pieței de capital din România.

 • MGI este o societate neafiliată vreunui grup financiar din România. Este semnificativă contribuția MGI la dezvoltarea piețelor de produse derivate de la Bucureşti şi Sibiu precum şi contribuția la dezvoltarea tranzacționarii online în piața din România.

 • MGI deține din anul 2009, ca urmare a implementarii prevederilor MIFID în România,  Paşaportul European care îi permite, astfel, desfaşurarea activităților specifice pe teritoriul Austriei.

 • In perioada august 2012 - septembrie 2014, MGI a fost autorizată şi în calitate de operator de sistem al pieței Best-X (Atestatul CNVM nr. 111 din 14.08.2012), primul ATS din România operat de către un intermediar. În prezent Best-X şi-a încetat activitatea iar MGI nu mai deține calitatea de Operator de Sistem.

 • MGI este membră a Bursei de Valori Bucureşti, a Depozitarului Central, a Fondului de Compensare al Investitorilor şi al Asociatiei Brokerilor.

Misiune şi valori

 • Misiunea noastră este să ne dezvoltăm continuu împreună cu şi prin clienţii noştri şi să contribuim astfel la dezvoltarea pieţei româneşti de capital.

 • Principalele valori pe care ne sprijinim în misiunea noastră sunt: ridicarea nivelului de educaţia financiară, dezvoltarea tehnologică şi inovarea. În relaţia cu clienţii ne ghidăm după trei principii esenţiale prestării de servicii: eficacitate, siguranţă şi flexibilitate.

 • Considerăm că fiecare client este important şi de aceea îmcercăm să descoperim împreună cu acesta nevoile şi priorităţile sale, pentru a-i putea oferi servicii personalizate.

 • Punem un preţ deosebit pe dezvoltarea tehnologică.

  • Am fost printre primii care am implementat o platformă proprie de back-office complet informatizata, integrată, permiţând funcţionarea în timp real.

  • Am fost printre primii care au oferit clienţilor confirmarea electronica a tranzacţiilor şi vizualizarea prin internet, în timp real, precum si vizualizarea în timp real a activelor deţinute in contul deschis la MGI.

  • Am lansat, încă din anul 2009, o platforma proprie, modernă şi performantă, de tranzacţionare online.

  • Piaţa ATS - BEST-X a beneficiat de o platformă informatică proprie

    

Viziunea noastra

 • MGI îşi propune să contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România pe două planuri: îmbunătăţirea lichidităţii şi creşterea numărului de produse la îndemâna investitorilor

 • MGI este conştientă că aceste deziderate nu pot fi îndeplinite fără implicarea tuturor actorilor pieţei. De aceea viziunea noastră este una de deschidere, conform căreia vom menţine relaţii de consultare şi parteneriat cu alt societăi de intermediere simiare şi cu clienţii societăţii, investitorii sau emitenţi

 • MGI aspiră către un model de dezvoltare echilibrat axat înspecial pe activitatea de retail

Localizare

Sediul central: BUCHAREST, 25 Marasesti blvd., 3-rd floor

Inregistrare ONRC:J40/2782/1997

Cod fiscal: 9356240

Capital social: 1,811,200 RON

Decizie de autorizare, ASF: 85 din 28.05.2020 (decizie initiala CNVM 1702/05/06/2003)

Nr. Reg. ASF: PJR01SSIF/400020/19.04.2006

Cod LEI: 315700SXP6SNUZUQB130

Tel.: +40213372280; +40314056786

Fax:+40213370946

email: office@rainvest.ro

web: www.rainvest.ro