Servicii / Produse pe care suntem autorizati sa vi le oferim

A. Servicii şi activități de investiții

1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare(*);
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor(*);
4. Administrarea de portofolii;
5. Consultanţă de investiţii;
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.


B. Servicii auxiliare

1. Păstrarea  şi  administrarea  instrumentelor  financiare  în  contul  clienților,  inclusiv  custodia  şi serviciile  auxiliare,  precum gestionarea fondurilor băneşti/garanțiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014(*).
3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi.
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii.
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare.
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în secţiunea B sau în secţiunea A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare
 

(*) servicii de investitii financiare prestate efectiv

 

Prin intermediul SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST puteti tranzactiona: actiuni, obligatiuni, drepturi de subscriere, produse structurate precum si alte valori mobiliare ce vor fi calificate ca atare de catre ASF si care se tranzactioneaza pe pietele Bursei de Valori Bucuresti, pe sistemele de tranzactionare alternativa (ATS) ca investitii pe termen lung sau ca tranzactii cu caracter speculativ pe termen scurt.

Tranzactiile pot fi executate ASISTAT, prin transmiterea ordinelor catre un Agent, sau ONLINE, prin transmiterea ordinelor ONLINE, prin intermediul platformei ARENA XT.